Stoomtechniek

Stoomtechniek

Stoomtechniek

In de module stoomtechniek komen alle basisvaardigheden en complexe vraagstukken betreffende stoomtechniek aan bod. De module stoomtechniek, onderdeel van de opleiding OTEP, is officieel ingeschaald op NLQF/EQF niveau 5. Het verhaal begint met kokend water en verzadigde stoom en wordt uitgebouwd tot en met de aftap stoom en rendementsverbetering van het Rankine proces. Voor de zelfstudie is tevens het boek opgaven en uitwerkingen verkrijgbaar.

De inhoud van de cursus is:

 • Inleiding stoom, fasen, dichtheid, specifiek volume
 • Verdampingswarmte, condensatiewarmte, soortelijke warmte en enthalpie, entropie en de stoomtabel
 • Het enthalpie entropie (h-s) diagram
 • Het Temperatuur entropie (T-s) diagram voor water en stoom
 • Stoomkwaliteit
 • Warmteoverdracht, conductie en convectie
 • Warmtewisselaar in meestroom en tegenstroom
 • Energieverbruik van tanks
 • Energieoverdracht in warmtewisselaars
 • De ontgasser
 • Schema’s met componenten
 • Condensaat en condensaatpotten
 • Veiligheid en stoom
 • Het rendement
 • Rendementsverbetering
 • Theoretische achtergronden

 Cursusduur is:

 • Minimaal 5 dagen

Algemeen:

 • Minimaal aantal deelnemers 10
 • Bij het succesvol afronden van deze module ontvangt de deelnemer een deelcertificaat Stoomtechniek met de vermelding dat dit onderdeel is van de volledige opleiding OTEP ingeschaald door NLQF/EQF op niveau 5,

Op verzoek is deze module ook op NLQF/EQF niveau 4  te volgen.

Inschrijven

  Hier kunt u zich inschrijven voor deze opleiding.
  (bij voldoende deelname gaat de cursus door)
  Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.