OPEP Niveau 4

Operator Energieproductietechniek Niveau 4

Hier vindt u alle informatie en documenten met betrekking tot instromen tot OPEP – 4, en doorstromen tot OTEP – 5

Studiewijzer OPEP (Niveau 4)

pdf_groot1Studiewijzer
[378.45 KB]

Examenreglement OPEP (Niveau 4)

pdf_groot1Examenreglement
[378.45 KB]

Overzicht instroom OPEP & OTEP

pdf_groot1Instroom regeling
[497.42 KB]

Hier vindt u alle informatie en documenten die u nodig heeft voor het opstellen van de scriptie voor de opleiding OPEP-4

Scriptie met Plan van Aanpak OPEP (Niv. 4)

Plan van Aanpak scriptie

Overeenkomst afstuderen OPEP (Niv. 4)

Overeenkomst afstuderenpdf_groot1

Formulier opgave Bedrijfsbegeleider

Formulier opgave Bedrijfsbegeleider

Beoordelingsformulier praktijkopdracht OPEP

Formulier praktijkopdracht OPEPpdf_groot1

Aanmelden praktijkopdracht Opleiding OPEP (Niv. 4)

Klik op het logo van het examenbureau en u wordt doorverwezen naar het aanmeld formulier.

In dit tabblad vindt u de uitleg van het officieel erkende NLQF/EQF niveau wat gekoppeld zit aan de OPEP-4 opleiding.

Uitleg niveau NLQF

pdf_groot1Uitleg niveau NLQF
[213.36 KB]

Word en Excel zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation, Inc. Acrobat is een geregistreerd handelsmerk van Adobe, Inc.