Opleidingen

De basis

Een cursus van Martech legt de solide theoriebasis waarop met een gerust hart operationele beslissingen worden genomen. Nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Animo en klimaat klaren op door beter begrip van eigen en andermans werk. Het zelfrespect neemt toe en.. verzuim- en uitvalcijfers dalen aantoonbaar.

“O, zit dat zó!”

Allereerst mobiliseert Martech reeds aanwezige voorkennis. Daarop worden doel, aard en omvang van de cursus met voortdurend verwijzen naar de praktische toepassing uiteengezet. Welke kennis en vaardigheden kun je hier opdoen? Zo wordt de stof ervaren als relevant en studeerbaar. Hoofdregel is dat deze de student eerder verlicht dan belast: “O, zit dat zó!”

Verloop

De opbouw van de leermiddelen volgt de structuur van het technische proces. Ook hier: verheldering door vereenvoudiging. Relevantie voor de praktijk blijft centraal staan.
Ieder hoofdstuk besluit met een interactieve zelfevaluatie. Zijn de leerdoelen bereikt? Aan de uiteindelijke toets wordt veel aandacht besteed en deze is dan ook meer een leeropdracht dan een examen alleen. Hier passen de stukjes in elkaar, hier is al die tijd naar toe gewerkt.