Welkom bij Martech
Bedrijfsopleidingen

Martech optimaliseert calorische processen. Het even doeltreffend als stimulerend coachen van de betrokken operators ligt aan de basis van deze dienstverlening. Met haar professionele animo is Martech er in geslaagd zich in korte tijd te ontwikkelen tot nationaal fenomeen als no-nonsense trainer voor de industrie, vindingrijk troubleshooter en specialist in het samenstellen van bedrijfshandboeken.

Voorwaarden voor het opmerkelijke succes van Martech zijn vakmanschap, meedenken en persoonlijke betrokkenheid. Een cursus van Martech vereenvoudigt en verheldert tegelijk het verband tussen procestheorie en praktijk. Operators krijgen het inzicht en de vaardigheid om problemen in de kern aan te pakken; bestrijding van de symptomen is niet langer goed genoeg!

OPLEIDINGEN

NO-NONSENSE TRAININGEN

Een cursus van Martech legt de solide theoriebasis waarop met een gerust hart operationele beslissingen worden genomen. Nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Animo en klimaat klaren op door beter begrip van eigen en andermans werk. Het zelfrespect neemt toe en verzuim- en uitvalcijfers dalen aantoonbaar.

BEDRIJFSBOEKEN

ONZE SPECIALISATIE

Martech Bedrijfsopleidingen is een vindingrijk troubleshooter
en specialist in het samenstellen van bedrijfshandboeken.

E-LEARNING

ONLINE TRAININGSMODULE

E-learning is in het opleiden van medewerkers niet meer weg te denken. Martech heeft een E-learning module op het gebied van stoomtechniek ontwikkeld die, nieuwsgierig maakt en uitnodigt tot nadenken. E-learning is een innovatieve en toegankelijke manier van kennisoverdracht, dat een aantal voordelen biedt ten opzichte van traditionele trainingen.