Nieuws

Vastgezet

Webinar & E-Learning

Webinar: De afgelopen maanden hebben we een aantal webinars georganiseerd via de eigen virtual classroom van Martech o.a. : - Thermodynamica voor de opleiding OPEP NLQF/EQF niveau 4. - Stoomketels voor de opleiding OTEP NLQF/EQF niveau 5. Het werd door veel deelnemers als zeer positief ervaren. Er is een zeer groot interactie gehalte bij deze webinars. (direct: vraag/antwoord ) Lessen worden opgenomen, zodat deze achteraf ook online beschikbaar blijven. Het eerstvolgende Webinar is: Stoomtechniek OPEP NLQF/EQF niveau 4, inschrijven hiervoor is nog mogelijk. Het tijdstip hiervoor wordt nader bepaald. Webinar Algemene Rekenkunde: Week 44 van 2020, data: 27, 28 en...

Lees verder →

Inschaling NLQF/EQF Niveau 4

Martech opleidingen ‘Operator Energie Productietechniek’. Op 6 december 2018 hebben we het goede nieuws ontvangen dat de Opleiding  OPEP ingeschaald is op NLQF/EQF niveau 4. De opleiding bestaat uit de volgende modules: Stoomtechniek, Thermodynamica , Stoomketels, Stoomturbines, Rookgasreiniging en Bedrijfskunde. Voor deze vakken moet minimaal het cijfer 6,0 behaald worden. Bedrijfskunde is verwerkt in de scriptie, voor meer info betreffende de opleiding zie de link: https://www.martechopleidingen.nl/wp-content/uploads/STUDIEWIJZER-OPEP-V1.0.pdf OPEP is ingeschaald op NLQF/EQF niveau 4 Het NLQF vergroot je kans op de arbeidsmarkt, doordat werkgevers zicht hebben op het niveau van kwalificaties ongeacht of deze door de Nederlandse overheid gereguleerd zijn. De kwalificatie...

Lees verder →

Hulp & Bijwerktuigen

Vanaf heden is er een nieuw boek gemaakt: Hulp & Bijwerktuigen Dit boek is opgesteld voor zowel de Maritieme sector als Land installaties. Zo is het mogelijk om dit boek te gebruiken voor een breed toepassingsgebied. Het boek is tot stand gekomen door medewerking van externe bedrijven voor het aanleveren van foto's en product informatie. Via onderstaande link kunt u het boek direct bestellen of meer informatie lezen. https://www.martechopleidingen.nl/nl/winkel/boeken/hulp-bijwerktuigen/

Lees verder →

Nieuwsbrief OTEP maart 2017

Omzetting Diploma Afvalverbranding CE en Energietechniek CE Het OTEP traject is inmiddels in volle gang en we zien dat er veel animo voor is. Dit jaar zijn er al diverse cursussen op dit niveau verzorgd, zoals: Stoomtechniek Stoomturbines Onderhoud Hierna volgen stoomketels, Rookgasreiniging, nogmaals onderhoud en tot slot Bedrijfskunde. Voor 2018 is er inmiddels ook een planning gemaakt, klik hier voor de planning. Inmiddels bereiken ons steeds meer geluiden van mensen die in het bezit zijn van het volledige diploma Afvalverbranding CE of Energietechniek CE, met de vraag wanneer er een cursusweek opgezet wordt voor de omzetting van niveau 4...

Lees verder →

Stoomtechniek OTEP

De cursus stoomtechniek, onderdeel van de opleiding Operationeel Technicus Energieproductie Techniek die in week 4 gehouden wordt bij ENECO Bio Golden Raand in Delfzijl is volgeboekt. Inschrijven is vanaf nu niet meer mogelijk. Voor de cursus stoomturbines, die gehouden wordt in week 11 bij Twence te Hengelo kan nog worden ingeschreven. Zie ook: Overzicht 2017

Lees verder →

Operationeel Technicus Energie Productietechniek

De bedoeling is om begin 2017 een complete opleiding OTEP op te zetten. Ik heb al met een aantal mensen van de AEC’s gesproken hoe dit in te richten en dat komt, eventueel, op het volgende neer: De opleiding bestaat uit 6 modules, zie hiervoor de link studiewijzer. We kunnen het dan zo opzetten dat we elke module bij een andere AEC verzorgen. Dus de ene module bij AEB Amsterdam, een volgende bij AVR Rozenburg enzovoort, uiteraard afhankelijk van het gegeven of er van de betreffende AEC ook deelnemers zijn. Als bijlage is, wellicht ten overvloede, alle informatie betreffende de...

Lees verder →

Boek pompen

Het boek pompen is in augustus verschenen. Aan het boek hebben een aantal pompenleverancier meegewerkt. Het boek beschrijft een groot aantal pompen waaronder de centrifugaalpomp, slangenpompen, betonpompen en doseerpompen. Het boek is geschikt als lesmateriaal voor MBO en HBO scholen, maar ook voor bedrijven die over een naslagwerk willen beschikken. Ook de theorie ontbreekt niet in het boek, het boek begint op een eenvoudige manier met de uitleg over absolute drukken en overdrukken als ook statische en dynamische drukken. Verder is de NPSH en het veel gebruikte NPIP uitvoerig besproken en toegelicht met rekenvoorbeelden. Het boek is te bestellen op...

Lees verder →