Over Martech

Persoonlijk contact is gebaat met eigen beheer. De lijnen zijn dan kort en over de uitvoering van de opdrachten wordt overleg gepleegd tussen de direct betrokkenen. Martech beschikt over een kleine kern van vaste medewerkers, die “on-line met Hoofdplaat”, snel en adequaat follow-up kunnen geven.

Martech staat voor:

Vakmanschap
Meedenken
Persoonlijke betrokkenheid

EXPERTISE

Martech’s kennisfilosofie ligt in het beweeglijke spanningsveld tussen theorie en praktijk. Zo is het ook begonnen. Op een dag trof het Ad de Koster dat in afvalgestookte ketels de algemeen voor geldig gehouden verbrandingsprincipes met betrekking tot de thermodynamische grondslagen niet één op één waren toe te passen. Hoe kon dat? Ooit was alle onderricht praktisch; geleidelijk nam de theorie het over tot deze een eigen leven ging leiden. Bij Martech is dat tij toen gekeerd.

BRONNEN

Er moest studiemateriaal geschreven worden en snel. De bestaande leerboeken konden dè toets: praktische bruikbaarheid, geen van alle doorstaan. Alle beschikbare bronnen werden aangeboord: ontwikkelingen aangereikt via de Kosters brede collegiale netwerk, de nauwe relaties met de Hogeschool Zeeland, vakpublicaties en nieuwe wet- en regelgeving, ook en vooral die uit Brussel. In de eerste plaats echter stond en staat de eigen praktijkervaring opgedaan in het werk met de bedrijven zelf.

Het eerst (1997) verscheen “Rookgasreinigingssystemen”, Ad de Kosters geheel eigen antwoord op de vraag hoe kennis moet worden verzameld
en gepresenteerd. Gevolgd door een, jaarlijks bijgewerkte reeks:

Basischemie voor de afvalverbranding
Thermodynamica theorie en toepassing
Stoomketels op maat AVR Rozenburg
Introductiecursus AVR R&E Rozenburg
Dioxinen en Furanen
Rookgasreiniging op maat Twence
Energietechniek op maat Twence
Verbrandingstechniek op maat Twence
Introductiecursus AVR Chemie
Hydrauliek en pneumatiek
Afvalverbranding BE
Afvalverbranding CE
Stoomketels op maat AEB
Stoomketels in de Afvalverbranding
Stoomturbines op maat AVR Rotterdam
Koel en vriestechniek
Ketelberekeningen
Dieselmotoren
Stoomtechniek