Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV

Train the trainer program:
In samenwerking met Royal HaskoningDHV heeft Martech een train de trainer programma opgezet voor AEC’s in China.

De wachtchefs van diverse Chinese AEC’s hebben het intensieve Train the trainer program van 3 weken met succes doorlopen, om zo zelf de training te kunnen voorzien aan de operatoren van hun eigen installatie.

Het Train the Trainer Program is uitgevoerd in Peking & Shanghai.
Voorafgaand is er een zogeheten field survey geweest ter plaatse bij een 6 tal AEC’s in China, aan de hand van dit survey is het Train the Trainer Program opgezet met zeer groot succes.