Attero Wijster

Attero Wijster

  • Cursus Afvalverbranding CE
  • Cursus Stoken Ketel met aanmaken simulatiemodel
  • Cursus ONF vergisting eigen installatie
  • Cursus WaterZuivering eigen installatie
  • Cursus REGAM
  • Cursus Energie Productie Techniek NLQF/EQF niveau 5 (OTEP)