Opleidingen

De basis

Een cursus van Martech legt de solide theoriebasis waarop met een gerust hart operationele beslissingen worden genomen. Nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Animo en klimaat klaren op door beter begrip van eigen en andermans werk. Het zelfrespect neemt toe en.. verzuim- en uitvalcijfers dalen aantoonbaar.

“O, zit dat zó!”

Allereerst mobiliseert Martech reeds aanwezige voorkennis. Daarop worden doel, aard en omvang van de cursus met voortdurend verwijzen naar de praktische toepassing uiteengezet. Welke kennis en vaardigheden kun je hier opdoen? Zo wordt de stof ervaren als relevant en studeerbaar. Hoofdregel is dat deze de student eerder verlicht dan belast: “O, zit dat zó!”

Verloop

De opbouw van de leermiddelen volgt de structuur van het technische proces. Ook hier: verheldering door vereenvoudiging. Relevantie voor de praktijk blijft centraal staan.
Ieder hoofdstuk besluit met een interactieve zelfevaluatie. Zijn de leerdoelen bereikt? Aan de uiteindelijke toets wordt veel aandacht besteed en deze is dan ook meer een leeropdracht dan een examen alleen. Hier passen de stukjes in elkaar, hier is al die tijd naar toe gewerkt.

Afvalwaterbehandeling

De cursus Afvalwaterbehandeling is een cursus op maat. Eigenlijk is het onderdeel van Rookgasreiniging. Bij de cursus op maat wordt niet per definitie een examen afgelegd, dit hangt af van de opdrachtgever.

Cursussen op maat

Cursussen op maat in overleg met de opdrachtgever. Martech heeft expertise op veel gebieden. Optimalisatie van processen is een van onze hoofdzaken.

Dieselmotoren Powerpacks en scheepsdieselmotoren

De cursus Dieselmotoren wordt op niveau 4 (MBO) en op niveau 5 (HBO) verzorgd. De opleidingsduur bedraagt ongeveer 20 contactdagen.

Dioxinen en Furanen

De cursus Dioxinen en Furanen is een cursus op maat. Eigenlijk is het onderdeel van Rookgasreiniging. Bij de cursus op maat wordt niet per definitie een examen afgelegd, dit hangt af van de opdrachtgever.

Energie Productie Techniek EPT

De opleiding Operationeel Technicus Energie Productie Techniek (OTEP), officieel ingeschaald als NLQF/EQF niveau 5, is een bundeling van diverse vakken.

Energietechniek / Stoomturbines

In de module Energietechniek/ Stoomturbines worden de gelijkdruk en overdruk turbines beschreven. Tevens wordt veel aandacht besteed aan de bedrijfsvoering en de berekeningen van de diverse turbines…

Hydrauliek

De cursus hydrauliek bevat zowel de basiskennis als het praktisch inzicht dat nodig is om de verschillende onderdelen te kunnen begrijpen en berekenen. De cursus is eigenlijk onderdeel van Energietechniek BE maar kan ook los gevolgd worden.

Klimaatbeheersing

De cursus klimaatbeheersing kan apart gevolgd worden, maar beter is dit te doen als onderdeel van koel en vriestechniek.

Koel- en vriestechniek

In de cursus koel en vriestechniek worden zowel de koeltechniek als de klimaatbehandeling besproken. De benodigde theorie om de installaties uit te rekenen is opgenomen in de cursus.

Rookgasreiniging

In de module rookgasreiniging worden de rookgasreinigingsinstallaties zoals deze in Nederland en daarbuiten worden toegepast uitvoerig behandeld. In deze module wordt begonnen met een stuk basischemie waarna wordt overgestapt op de werkelijke installaties.

Stoomketels

In de module stoomketels worden de diverse stoomketels zoals deze worden toegepast in de afvalgestookte centrales, biomassa centrales, houtverbrandingen en conventionele eenheden aan bod.

Stoomtechniek

In de module stoomtechniek komen alle basisvaardigheden en complexe vraagstukken betreffende stoomtechniek aan bod. De module stoomtechniek, onderdeel van de opleiding OTEP, is officieel ingeschaald op NLQF/EQF niveau 5.

Thermodynamica

In de module thermodynamica wordt de deelnemer stapsgewijs op een hoger niveau gebracht. Het behandeld zowel de ideale gassen als de werkelijke processen. De module thermodynamica is samen met Stoomtechniek een keuzemodule van de volledige opleiding OTEP.

Verbrandingstechniek

De cursus verbrandingstechniek valt onder cursussen op maat en is ooit voor Essent Milieu te Wijster gemaakt. Deze cursus wordt dan ook niet apart geëxamineerd.