Nieuws

Inschaling NLQF/EQF niveau 5

Martech opleidingen ‘Operationeel Technicus Energie Productietechniek’.

Op donderdag 14 april hebben we het goede nieuws ontvangen dat de Opleiding  OTEP ingeschaald is op NLQF/EQF niveau 5.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Stoomtechniek en Thermodynamica (beiden een keuzevak) , Stoomketels, Stoomturbines, Rookgasreiniging, Onderhoud en Bedrijfskunde.

Voor deze vakken moet minimaal het cijfer 6,0 behaald worden. Bedrijfskunde is verwerkt in de scriptie, voor meer info betreffende de opleiding zie de link:

https://www.martechopleidingen.nl/opleidingen/energie-productie-techniek-ept

OTEP is ingeschaald op NLQF/EQF niveau 5.

Het NLQF vergroot je kans op de arbeidsmarkt, doordat werkgevers zicht hebben op het niveau van kwalificaties ongeacht of deze door de Nederlandse overheid gereguleerd zijn.

De kwalificatie NLQF/EQF niveau 5 is daarmee qua niveau nationaal en internationaal vergelijkbaar met andere ingeschaalde kwalificaties.

Het NLQF geeft je zicht op het niveau van de reeds afgeronde kwalificaties, laat zien wat je diploma waard is en maakt hierdoor een gerichte keuze voor een vervolgopleiding of loopbaanstappen gemakkelijker.

Procedure

De aanvraag is beoordeeld door de Commissie Inschaling op grond van een rapportage die opgesteld is door twee experts. Het advies van de Commissie Inschaling is vervolgens op 14 april 2016 aan de Programmaraad van het NCP NLQF voorgelegd. Op grond van het toetsingskader ‘Inschaling NLQF’ zijn drie onderwerpen beoordeeld, te weten: descriptoren, leerinspanning en examinering.

De beschrijvingen van de niveaus zijn opgenomen in de brieven van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer van 8 juli (1) en 29 november 2011 (2).

 

Besluit

De Programmaraad van het NCP NLQF stemt in met het positieve advies van de Commissie Inschaling en besluit positief over de aanvraag van Martech inzake de inschaling van de kwalificatie Operationeel Technicus Energie Productietechniek NLQF niveau 5 en het daaraan gekoppelde EQF niveau 5.

De Stichting Examenkamer is aangewezen als onafhankelijk operationeel toezichthouder, zoals bij het reguliere onderwijs vervult wordt door de onderwijsinspectie.

De opleidingskwalificatie heeft in het kader van de inschaling de titel gekregen van

‘Operationeel Technicus Energie Productietechniek’, afgekort OTEP.

Het inschalingsniveau van de OTEP is niveau 5 in de schaal van 1 t/m 8.

 

Examinering wordt uitgevoerd door het examenbureau Validee.

 

Met vriendelijke groet,

namens Martech Bedrijfsopleidingen

 

Ad de Koster

Voor uitleg NLQF/EQF klik hier

1 Kamerstukken II 2011/2012, 30 012, nr. 34

2 Kamerstukken II 2011/2012, 30 012, nr. 35

1 Reactie op “Inschaling NLQF/EQF niveau 5

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.